Wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej – podsumowanie

Wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej finansowane są ze środków Miasta pozostających w gestii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ich celem jest przeciwdziałanie wykroczeniom przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

          Skończył się sezon letni, a wraz z nim patrole łączone w mieście. Jak możemy podsumować mijający sezon? Na podstawie sprawozdań, i odczuć mieszkańców  należy jasno podkreślić, że są bardzo potrzebne! W okresie od maja do września na terenie miasta Luboń realizowane były dodatkowe patrole, w których wzięli udział funkcjonariusze Komisariatu Policji w Luboniu we współpracy ze strażnikami miejskimi. Działania podejmowane były również w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13, 14  i 15 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

          W okresie tym przeprowadzono 42 dodatkowe patrole, które odbywały się w godzinach od 1700 do 100. Czas służby wyniósł 336 godziny. W ramach działań przeprowadzono 100 interwencji, skontrolowano 678 miejsc zagrożonych, 3 osoby umieszczono w izbie wytrzeźwień, w 121 przypadkach odnotowano spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, ponadto interweniowano w 9 przypadkach, których przyczyną było zakłócanie porządku publicznego spowodowane nadużywaniem alkoholu.

Zachęcam do przekazywania na mój adres email miejsc, w których dochodzi do wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu. Przekaże je służbom  mundurowym  z prośbą o interwencję.

Michał Szwacki – GKRPA Luboń

michal.szwacki@rmlubon.pl