SZKOLENIE DLA SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Już kolejny raz GKRPA Luboń zorganizowała szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. Szkolenie odbyło się 14 maja, a przeprowadziła je dr Teresa Kobrzańska – ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Głównym celem było zapoznanie ze zmianami przepisów w zakresie kontroli placówek handlujących napojami alkoholowymi oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie ograniczenia fizycznej dostępności alkoholu, w tym limicie zezwoleń na piwo. Zebrani mieli możliwość zrozumieć przepisy prawa oraz konsekwencje wynikające z prowadzeniem działalności niezgodnie z prawem. Sprzedawcy otrzymali niezbędne informacje dotyczące procedury kontroli, w tym przygotowanie odpowiednich dokumentów na okoliczność kontroli. Przekazane informacje były poparte przykładami, w tym wyrokami naczelnych sądów administracyjnych w zakresie handlu napojami alkoholowymi.

Przypominamy, że członkowie GKRPA dokonują kontroli sklepów z napojami alkoholowymi. Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu.
Michał Szwacki (michal-szwacki@wp.pl)