„SIŁACZ” – PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA MĘŻCZYZN

„SIŁACZ” – PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA MĘŻCZYZN

8 września 2018r. rozpoczęto realizację  programu korekcyjno-edukacyjnego „SIŁACZ” opartego na modelu DULUTH. Jest to program skierowany do mężczyzn, którzy chcą budować partnerskie relacje z najbliższymi w oparciu o wzajemny szacunek i tolerancję.

Program „SIŁACZ” realizowany jest  w postaci cotygodniowych spotkań grupowych w Lubońskim Centrum Profilaktyki przy ul. Poniatowskiego 20 (II piętro) w godzinach od 9.00 do 12.00.

Szczegółowych informacji udzielają prowadzący program:

Agata Kiec-Grzesik tel. 695 555 156

Jacek Urbaniak tel. 501 190 920