„Rodzinne Boiska”

Szanowni Mieszkańcy,

od 4 listopada 2019 r. rusza program. Program jest realizowany w ramach Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Luboń i  jest finansowany z budżetu miasta, w całości ze środków pozyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zajęcia sportowe prowadzone będą wg następującego harmonogramu:

– stadion przy ulicy Rzecznej w Luboniu w każdy poniedziałek w godzinach od  17.00 do 20.00 oraz w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00,

– boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu w każdy czwartek w godzinach od 17.00 do 20.00 oraz w każdą sobotę w godzinach od 12.00 do 16.00,

– boisko przy placu zabaw ul. Kołłątaja w Luboniu w każdy piątek w

godzinach od 17.00 do 20.00 oraz w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00.

Warto dodać, że w tym czasie obiekty nie będą dostępne dla grup zorganizowanych.

Program pilotażowo będzie trwał do końca listopada 2019, a w roku 2020 rozpocznie się  1 kwietnia i zostanie rozszerzony o pozostałe boiska sportowe (przy hali LOSiR oraz „Orlik” przy ulicy Dojazdowej). Najważniejszym celem programu jest zorganizowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, zapobieganie patologiom i zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z boisk sportowych. Koordynatorem programu jest LOSiR spółka z o.o. Uczestnicy spotkań (a przypomnijmy że są one otwarte dla wszystkich i bezpłatne) mogą liczyć  na gry i zabawy sportowe pod opieką wykwalifikowanej kadry.

Serdecznie zapraszamy do zabawy na „Rodzinnych Boiskach”

 

Urząd Miasta Luboń, Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury