RODZINA A UZALEŻNIENIA

Szanowni Państwo,
Burmistrz Miasta Luboń, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu oraz grupy AA zapraszają na otwarte spotkanie warsztatowe  „Rodzina a uzależnienia”, które odbędzie się 21 lutego 2019 r. o godz. 17.30 w Bibliotece Miejskiej w Luboniu, ul. Żabikowska 42.
Warsztaty przeprowadzi Pani Bogusława Błachowicz -specjalista psychoterapii uzależnień.
Tematyka spotkania:
1. Rodzina  pokoleniowa- korzenie charakteryzujące rodziny jako fragment
wielopokoleniowego procesu w tym dysfunkcji rodziny.
2. Rodziny  zdrowe a rodziny z problemem alkoholowym – komunikacja w
rodzinie.
3. Dojrzałe relacja a relacje niepełne czyli osób które  wychowały się w
rodzinie dysfunkcyjnej i role dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym.
4. Jak to się dzieje, że osoba która miała w rodzinie ojca alkoholika
wiąże się często nieświadomie z osobą uzależnioną.
5. Mity dotyczące szczęścia małżeńskiego.
6. Fazy etapy związku małżeńskiego, cykl życia w rodzinie
7. Kobiety i mężczyźni dzisiaj, co się zmieniło? Różnica w piciu kobiet
i mężczyzn.
8. Dzieci jak do nich mówić, rozmawiać i wychowywać do dojrzałości
9. Grupy AA, Al- Anon , Al. Ateen jako formy rekonstrukcji rodziny
10. Terapia uzależnień.
11. Terapia par, w których jedna z osób leczyła się i wróciła z terapii
a pomimo to trudno  się porozumieć.