Przypominamy – możesz znaleźć pomoc w Luboniu.

Znajdź pomoc w Luboniu

Miasto ze środków pozostających w dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opłaca bezpłatne dyżury specjalistów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Mieszkańcy potrzebujący pomocy czy informacji mogą skorzystać  z bezpłatnych usług prawnika, terapeuty uzależnień oraz psychologa. Wszyscy specjaliści przyjmują w budynku dworca PKP (pomieszczenia Straży Miejskiej).

Jeśli szukasz pomocy psychoterapeuty uzależnień zapraszamy w cztery pierwsze wtorki miesiąca w godzinach od 16.00 do 20.00 na spotkania z Jackiem Urbaniakiem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistą w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków. Wiele lat pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, obecnie na stanowisku zastępcy kierownika oddziału uzależnień.

W każdy czwartek od 17.00 do 19.00 zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków. Na bezpłatne dyżury zaprasza Paulina Pietrzak –  psycholog, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (numer certyfikatu 1286). Od ośmiu lat pracuję w zawodzie, obecnie w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia na Osiedlu Zwycięstwa 108 w Poznaniu oraz w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych od narkotyków w Luboniu. Prowadzi programy profilaktyczne i edukacyjne oraz psychoterapię indywidualną i grupową osób uzależnionych, dorosłych dzieci z rodzin z problemem uzależnienia oraz współuzależnionych.

W każdy poniedziałek w godzinach od 18.00 do 20.00 na swoje dyżury zaprasza adwokat Łukasz Marcinkowski. Pan mecenas świadczy bezpłatne porady prawne m.in.  w zakresie przeciwdziałania przemocy, prawa rodzinnego. Łukasz Marcinkowski w 2001 roku został przyjęty na aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. W roku 2005 zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Od tego czasu prowadzi własną kancelarię adwokacką w Poznaniu.  W ramach prowadzonej działalności zajmuje się prawem karnym i cywilnym, w tym rodzinnym i gospodarczym. Od 2010 roku na zlecenie GKRPA w Luboniu udziela porad prawnych mieszkańcom. Kontakt z prawnikiem możliwy jest emailowo za pośrednictwem formularza kontaktowego: http://lukaszmarcinkowski.net/kontakt/ lub telefonicznie (600 814 575).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych