Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Straż Miejska

Wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej – podsumowanie

Wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej finansowane są ze środków Miasta pozostających w gestii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ich celem jest przeciwdziałanie wykroczeniom przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.           Skończył się...

Znajdź pomoc w Luboniu

Przypominamy – możesz znaleźć pomoc w Luboniu.

Miasto ze środków pozostających w dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opłaca bezpłatne dyżury specjalistów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Mieszkańcy potrzebujący pomocy czy informacji mogą skorzystać  z bezpłatnych usług prawnika, terapeuty uzależnień oraz psychologa. Wszyscy specjaliści przyjmują...

IMG_1665

Dni Lubonia 2015

GKRPA również podczas tegorocznych Dni Lubonia miała swoje stoisko, na którym mieszkańcy mogli przetestować alkogogle. Służą one do demonstracji upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu alkoholu. Celem akcji było uświadomienie szkodliwych skutków spożywania alkoholu, jak również pokazanie zagrożeń, jakie może spowodować...