Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

IMG_20160405_180831

II Konferencja Rad Rodziców

          5 kwietnia w budynku Gimnazjum nr 2 w Luboniu odbyła się  II Konferencja Rad Rodziców. W spotkanie zorganizowanym prze Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięli udział rodzice rad działających w lubońskich szkołach, nauczyciele, pedagodzy i...

Podsumowanie roku 2015

Podsumowanie roku 2015

Głównym celem programu przyjętego przez Radę Miasta 29 grudnia 2014 roku Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Luboń na 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, było zapobieganie uzależnieniom od alkoholu i narkomanii oraz minimalizowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,...

Debata GKRPA

Ile punktów sprzedaży alkoholu w Luboniu?

Burmistrz i Rada Miasta razem z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na debatę na temat usytuowania punktów sprzedaży alkoholu w Luboniu, która odbędzie się 4 listopada bieżącego roku. 

plakat debata

„DOPALACZ – ŻYCIA ZNIEWALACZ!“ Zaproszenie na debatę

23 października 2015 roku w godz. 17.00-19.00 w Ośrodku Kultury w Luboniu odbędzie się debata poświęcona tematyce dopalaczy pod hasłem „Dopalacz – życia zniewalacz!“ Spotkanie przeprowadzone będzie w oparciu o informacyjną ankietę, którą wypełniać będą uczniowie klas 2 i 3...

Straż Miejska

Wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej – podsumowanie

Wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej finansowane są ze środków Miasta pozostających w gestii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ich celem jest przeciwdziałanie wykroczeniom przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.           Skończył się...

Znajdź pomoc w Luboniu

Przypominamy – możesz znaleźć pomoc w Luboniu.

Miasto ze środków pozostających w dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opłaca bezpłatne dyżury specjalistów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Mieszkańcy potrzebujący pomocy czy informacji mogą skorzystać  z bezpłatnych usług prawnika, terapeuty uzależnień oraz psychologa. Wszyscy specjaliści przyjmują...

IMG_1665

Dni Lubonia 2015

GKRPA również podczas tegorocznych Dni Lubonia miała swoje stoisko, na którym mieszkańcy mogli przetestować alkogogle. Służą one do demonstracji upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu alkoholu. Celem akcji było uświadomienie szkodliwych skutków spożywania alkoholu, jak również pokazanie zagrożeń, jakie może spowodować...