Narkomania i uzależnienia behawioralne

Punkt informacyjno-konsultacyjny w zakresie narkomanii oraz uzależnień behawioralnych (m.in. komputer, smartphone, hazard)

Anna Hausa-Jarmoszyńska, psycholog (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek psychologia, specjalność kliniczna), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (w procesie certyfikacji), specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (w procesie certyfikacji). Przyjmuje w każdą środę pomiędzy 15.oo a 17.00 w  Lubońskim Centrum Profilaktyki – ul. Poniatowskiego 20, ( II piętro) w Luboniu (możliwy kontakt telefoniczny za pośrednictwem pełnomocnika Burmistrza).

Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Kurs Terapii Uzależnień Behawioralnych, Podstawowy Kurs Terapii Systemowej (rodzin i małżeństw), Kurs I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania, jest w trakcie czteroletniego szkolenia terapii poznawczo-behawioralnej. Od 2005 roku realizuję się jako psycholog, doradca zawodowy, trener rozwoju osobistego i poradnictwa zawodowego. Od 2012 roku prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z młodzieżą, osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, uzależnionymi, z zaburzeniami psychicznymi. Współpracuję m in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, fundacjami pomocy osobom niepełnosprawnym i zaburzonym psychicznie, poradnią leczenia uzależnień i współuzależnienia.

Prowadzę psychoterapię osób:

– szkodliwie używających środków psychoaktywnych,

– osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie
– członków rodzin dotkniętych uzależnieniem (współuzależnionych, DDA, DDD).

Specjalizuję się także w psychoterapii osób:

– z zaburzeniami lękowymi (fobie, lęki),

– z zaburzeniami nastroju (depresja, kryzys, żałoba),

– z obniżoną samooceną, bezsennością.