Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu

Ciesz się życiem bez nałogów – znajdź pomoc w Luboniu

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – UM Luboń
Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, tel. 61 813 00 11 w.11 e-mail: office@lubon.pl

Lubońskie Centrum Profilaktyki – ul. Poniatowskiego 20, ( II piętro).

 

Poniedziałek:

Bezpłatne porady prawne

Łukasz Marcinkowski – Przyjmuje  w pierwszy i ostatni  poniedziałek miesiąca od 18.00 do 20.00.  Adwokat, od 2010 roku na zlecenie GKRPA w Luboniu udziela porad prawnych mieszkańcom w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy . Kontakt z prawnikiem możliwy pod telefonem tel. 600 814 575

 

Wtorek:

Dyżur psychoterapeuty uzależnień w zakresie alkoholizmu i przeciwdziałania przemocy

Jacek Urbaniak –  przyjmuje we wtorki w godzinach od 16.00 do 20.00. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wiele lat pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, obecnie na stanowisku zastępcy kierownika oddziału uzależnień.

Dyżur psychoterapeuty, psychologa, certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień

Waldemar Nowak – przyjmuje we wtorki w godzinach 14.00 – 18.00. Psychoterapeuta, psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt oraz szereg szkoleń i warsztatów w różnych koncepcjach psychologicznych (systemowym, psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym).
Posiada doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej. Od wielu lat związany jest z Poradnią Leczenie uzależnień Monar w Poznaniu oraz długoterminowym Ośrodkiem Leczenia Uzależnień Monar pod Poznaniem. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji u superwizorów PTPG i PT

Dyżur certyfikowanego psychoterapeuty uzależnień,

Marek Goworek –  przyjmuje we wtorki pomiędzy 18.10 a 21.00 – pedagog, profilaktyk, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

Od ponad 10 lat zajmuje się profilaktyką osób zagrożonych społecznie. Od 8 lat jest kierownikiem ds. merytorycznych ośrodka terapii uzależnień w Wielkopolsce, gdzie odpowiada za program placówki oraz nadzór kadry terapeutycznej. Kontakt możliwy pod numerem tel. 665 520 920.

Luboński Telefon Zaufania  – przeciwdziałanie przemocy i profilaktyka uzależnień   tel. 665 – 520 – 920  czynny we wtorki godz.  19.00 – 20.00

Grupa wsparcia dla kobiet uzależnionych i współuzależnionych – grupa spotyka się w godzinach 16.00 – 18.00.

Miejsce spotkań grupy to Centrum Organizacji Pozarządowych w Luboniu ul. Sikorskiego 3 (dawna siedziba banku PKO BP).  Spotkania prowadzi certyfikowany terapeuta Marek Goworek.

 

Środa:

Dyżur pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Małgorzata Szajek – w środy przyjmuje pomiędzy 13.00 a 16.00

Pedagog – terapeuta, od wielu lat pracuje w zawodzie pomagając dzieciom, młodzieży i dorosłym. Ukończyła pedagogikę na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe m.in. z zakresu terapii uzależnień. Uczestniczyła w wielu szkoleniach związanych z profilaktyką uzależnień i  pomocą dzieciom i młodzieży. Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 663 504 894.

 

Czwartek:

Dyżur pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Małgorzata Szajek – w czwartki przyjmuje w godzinach 12.00 a 17.00.

Pedagog – terapeuta, od wielu lat pracuje w zawodzie pomagając dzieciom, młodzieży i dorosłym. Ukończyła pedagogikę na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe m.in. z zakresu terapii uzależnień. Uczestniczyła w wielu szkoleniach związanych z profilaktyką uzależnień i  pomocą dzieciom i młodzieży. Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 663 504 894.

 

Piątek:

Dyżur pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Małgorzata Szajek – w  piątki przyjmuje pomiędzy 13.00 a 15.00.

Pedagog – terapeuta, od wielu lat pracuje w zawodzie pomagając dzieciom, młodzieży i dorosłym. Ukończyła pedagogikę na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe m.in. z zakresu terapii uzależnień. Uczestniczyła w wielu szkoleniach związanych z profilaktyką uzależnień i  pomocą dzieciom i młodzieży. Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 663 504 894.

W ramach kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia w Luboniu usługi świadczy:

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia  oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego Poradnie funkcjonują  w ramach kontraktu z NFZ  w Luboniu przy ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBONIU PRZY UL. ŹRÓDLANEJ 1:

 • świadczenia finansowe z pomocy społecznej, realizacja programu dożywiania – bezpłatne obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach (dla rodzin spełniających kryteria finansowe),
 • świadczenia z zakresu świadczeń rodzinnych – zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, wychowawcze, „Dobry start”,
 • świadczenia z zakresu pracy socjalnej, wsparcie asystenta rodziny,
 • pomoc dla Seniorów w ramach usług opiekuńczych w świadczonych w miejscu zamieszkania,
 • pomoc dla mieszkańców w formie dodatku mieszkaniowego i elektrycznego,
 • pomoc psychologiczna: Agata Kiec-Grzesik – psycholog MOPS Luboń: godziny pracy: poniedziałek 10-18, wtorek-piątek 7-15, spotkania można umawiać telefonicznie pod numerem 695-555-156. Joanna Kubiak-Gmerek – psychoterapeuta w ramach Projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF” (terapia skierowana głównie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie), godziny pracy: poniedziałek 13-18. Spotkanie można umówić telefonicznie pod numerem 61-8-105-085 nr wewnętrzny 43. Magdalena Śmiglin-Malinowska – psycholog, terapeuta w ramach Projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF” (terapia rodzinna i terapia dzieci). Spotkanie można umówić telefonicznie pod numerem 61-8-105-085 nr wewnętrzny 43.
 • wolontariat: pomoc dla osób starszych w formie usługowej a także pogotowie lekcyjne dla dzieci i młodzieży. Z pytaniem o dostępność wolontariuszy kontaktować można się z koordynatorem wolontariatu Agatą Kiec-Grzesik telefonicznie pod numerem 695-555-156.
 • punkt wydawania odzieży dla osób potrzebujących, punkt działa w siedzibie MOPS przy ul. Źródlanej 1. Punkt otwarty jest we wtorki do 12 do 14 oraz w czwartki od 10 do 12. Za przyjmowanie i wydawanie odzieży odpowiedzialne są Anna Dudek tel. 695-555-614 oraz Anna Trelka tel. 695-055-005 ź realizacja programu Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram 2018 – wydawanie żywności. Bliższe informacje pod nr tel. 695 555 614 lub 695 055 005. Pomoc realizowana w formie wydawania produktów żywnościowych około jeden raz w miesiącu w siedzibie MOPS. Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Jeśli posiadamy podejrzenie i informację o kimś kto doświadcza przemocy ze strony swoich bliskich lub sama osoba doświadcza przemocy należy taką sytuację zgłosić do MOPS w Luboniu przy ul. Źródlanej 1 tel. 61 8-105-085 lub do Komisariatu Policji w Luboniu przy ul. Powstańców Wlkp. 42 tel. 61 8-414900. Prowadzeniem wdrożonej procedury Niebieskiej Karty zajmują się z ramienia MOPS Luboń: Dorota Rostek tel. 695-055-105 i Katarzyna Januć tel. 695-555-486.

Komisariat Policji w Luboniu

Z ramienia Komisariatu Policji w Luboniu w procedurę Niebieskiej Karty zaangażowani są dzielnicowi (informacji o tym jaki dzielnicowy zajmuje się Państwa ulicą uzyskacie dzwoniąc do dyżurnego KP Luboń tel. 61 8 414-900 lub korzystając z aplikacji Moja Komenda):

 • sierż. sztab. Michał Krajka – 519-064-581
 • st. sierż. Maciej Krysztofiak – 516-903-419
 • st. sierż. Patryk Gdowik – 519-064-530
 • mł. asp. Maciej Andrzejewski – 786-936-067
 • sierż. Piotr Grzegdala – 516-903-447
 • mł. asp. Łukasz Kucak – 519-064-531

 

Lubońskie Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

Grupa AA „Avanti” – ul. Sobieskiego 97 (budynek Ośrodka Kultury) – środa, godz. 18 (ostatnia środa miesiąca mityng otwarty).

Grupa AA „Do przodu” – salka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP pl. E. Bojanowskiego 6 – piątek, godz. 18.30

Msze Św. 

W trzecią niedzielę miesiąca o godz. 15 (oprócz wakacji) w Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego (kaplica sióstr służebniczek), pl. E. Bojanowskiego, odbywa się msza św. w intencji alkoholików i ich rodzin.