Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu

UZALEŻNIENIA - ICH DESTRUKCYJNY WPŁYW NA NASZE ŻYCIE

Data publikacji: 2021-11-29

Szanowni Państwo,

dnia 7 grudnia 2021 roku o godzinie 17.30, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu zaprasza do Centrum Organizacji Pozarządowych w Luboniu przy ulicy Sikorskiego 3 na spotkanie dotyczące bardzo ważnego i jednocześnie trudnego tematu:

UZALEŻNIENIA - ICH DESTRUKCYJNY WPŁYW NA NASZE ŻYCIE

Specjaliści przedstawią nie tylko sam problem, ale również pokażą możliwości pomocy, także prawnej. Będziemy mówili o groźbie zadłużenia jako jednej ze szkód wynikających z uzależnienia. Odpowiemy na państwa pytania i wątpliwości.

Załączniki:

  1. UZALEŻNIENIA - ICH DESTRUKCYJNY WPŁYW NA NASZE ŻYCIE - ZAPROSZENIE (plik pdf 171KB)

O profilaktyce i uzależnieniach w Luboniu

Data publikacji: 2021-11-29

W Centrum Organizacji Pozarządowych odbyła się konferencja zorganizowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Konferencja odbyła 27 października. Wśród uczestników byli pedagodzy i psycholodzy lubońskich szkół, pracownicy socjalni i asystenci rodziny, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze policji i straży miejskiej. Szkolenie poprowadził Marek Goworek. Pedagog, profilaktyk, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.  Od ponad 10 lat zajmuje się profilaktyką osób zagrożonych społecznie, współpracując w tym obszarze min. Z gminami na terenie Wielkopolski, uczniami, sądami, kuratorami oraz nauczycielami. Od 8 lat jest kierownikiem ds. merytorycznych ośrodka terapii uzależnień w Wielkopolsce, gdzie odpowiada za program placówki oraz nadzór kadry terapeutycznej. Prowadzący przedstawił zgromadzonym nowe tendencje w zakresie zażywania środków psychoaktywnych oraz sposoby zapobiegania i redukcji szkód.

Zdjęcie z konferencjiZdjęcie z konferencji

Przemoc. Możesz to przerwać!

Data publikacji: 2021-07-15

Pandemia COVID-19 to niestety czas zwiększonej liczby zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała dwa filmy informacyjne: 

1. Pogotowie ,,Niebieska Linia'' - spot 

https://www.youtube.com/watch?v=wMfQI-IZ-FY

2. Pogotowie ,,Niebieska Linia'' - oferta

https://www.youtube.com/watch?v=QHxGkn78m5g

Przemoc. Możesz to przerwać

KOLONIE DLA DZIECI W CICHOWIE

Data publikacji: 2021-07-15

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała pobyt 20 dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Luboń na koloniach w Cichowie. Turnus odbywał się od 3 do 10 lipca. Obok wspaniałej zabawy na kajakach, żaglówkach, paintballu, ściance wspinaczkowej ,czy grach i zabawach sportowych, uczestnicy mieli okazję brać udział w zajęciach terapeutycznych.

Bloki tematyczne prowadziła p. Julia Paszkiewicz – psycholog, a obejmowały:

- Kształtowanie umiejętności nawiązywania i budowania pozytywnych relacji

- Rozwijanie asertywności i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

- Poznanie samego siebie, swoich mocnych i słabszych stron

- Nauka pełnienia określonych ról społecznych

- Budowanie poczucia własnej wartości

- Rozwiązywanie umiejętności pracy w grupie oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

Kolonie dla dzieci w Cichowie

WARSZTATY DLA KOBIET

Data publikacji: 2021-07-15

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała udział terapeuty w trwających w dniach 25-27 czerwca warsztatach dla grupy kobiet z naszego miasta. Prowadził je znany i ceniony specjalista p. Marek Goworek. Warsztaty odbyły się w Cichowie, a ich tematem były:  

  • Rozwój osobisty;
  • Poczucie bezpieczeństwa swojego i innych;
  • Jak wyjść z błędnego koła;
  • Zmiana etapu życia;
  • Formy przemocy.

Jak wskazują same uczestniczki, praca ze specjalistą potrzebna jest do odnalezienia swoich wartości i wiary, że można inaczej, lepiej i bezpieczniej żyć.

Warsztaty dla Kobiet

Zajęcia warsztatowo – wyjazdowe dla dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo-wychowawczych

Data publikacji: 2020-08-05

Zapraszamy dzieci na bezpłatne zajęcia warsztatowo-wyjazdowe organizowane przez GKRPA. Warsztaty będą odbywały się w dniach od 17.08.2020 r. do 21.08.2020 r. od godziny 10.00 do 14.00. W programie m.in. wycieczka statkiem po jeziorze Kórnickim, przejazd drezynami, kolejką parkową „Maltanka”.  Wstępnego zgłoszenia można dokonać mailowo na adres: office@lubon.pl do 10.08.2020 r. do godziny 15.30. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dziecka. O zakwalifikowaniu dziecka zostaniecie Państwo poinformowani mailowo.

Lubońska grupa dla kobiet uzależnionych i współuzależnionych

Data publikacji: 2020-07-23

Przypominamy, że w Lubońskim Centrum Profilaktyki działa grupa wsparcia dla kobiet uzależnionych i współuzależnionych.

Spotkania odbywają się w każdy wtorek od godziny 16.00 do 18.00. Grupę prowadzi Pan Marek Goworek – Pedagog, profilaktyk, certyfikowany specjalista terapii uzależnień(KBds.PN). Od ponad 10 lat zajmuje się profilaktyką osób zagrożonych społecznie, współpracując w tym obszarze min. z gminami na terenie Wielkopolski, uczniami, sądami, kuratorami oraz nauczycielami. Od 8 lat jest kierownikiem ds. merytorycznych ośrodka terapii uzależnień w Wielkopolsce, gdzie odpowiada za program placówki oraz nadzór kadry terapeutycznej. Prywatnie pasjonuje się biegami długodystansowymi oraz górami. Osoby zainteresowane spotkaniami prosimy o kontakt z pełnomocnik burmistrza Panią Małgorzatę Szajek pod numerem 663-504-894. Dla zobrazowania charakteru grupy i warsztatów, publikujemy, za jej zgodą, wypowiedź jednej z uczestniczek.

Czytaj całość publikacji "Lubońska grupa dla kobiet uzależnionych i współuzależnionych"

Zdjęcie lubońskiej grupy wsparcia kobiet
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...