Ile punktów sprzedaży alkoholu w Luboniu?

Burmistrz i Rada Miasta razem z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na debatę na temat usytuowania punktów sprzedaży alkoholu w Luboniu, która odbędzie się 4 listopada bieżącego roku. 

Debata odbędzie się 4 listopada o godz. 18.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Żabikowskiej 36 w Luboniu. Rada Miasta posiada kompetencje aby w uchwale określić liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Również w drodze  uchwały określane są zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W trakcie spotkania zostanie poddany dyskusji projekt zmian przepisów w tym zakresie. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych, komendant Policji oraz Straży Miejskiej.

Debata GKRPA