II Konferencja Rad Rodziców

IMG_20160405_180831

          5 kwietnia w budynku Gimnazjum nr 2 w Luboniu odbyła się  II Konferencja Rad Rodziców. W spotkanie zorganizowanym prze Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięli udział rodzice rad działających w lubońskich szkołach, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy. Na konferencję  zaproszono  dwie prelegentki: p. Annę Resler – psychologa i terapeutę i  p. Małgorzatę Biskup – byłą oficer Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Tematem prelekcji była współpraca rodziców i nauczycieli, a także zagrożenia wśród dzieci i młodzieży.

 Michał Szwacki