Działania GKRPA w okresie letnim

W ostatnich miesiącach, poza bieżącą pracą związaną z wydawaniem pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie miasta i rozmowami z osobami zagrożonymi alkoholizmem, komisja podejmowała działania zaplanowane w programie.

W okresie letnim GKRPA sfinansowała pobyt kolonijny nad morzem dla 40 dzieci, a także dwudniowe warsztaty terapeutyczne dla 15 rodzin, borykających się z problemem  alkoholowym. Zajęcia odbyły się w Sierakowie.  Oba działania są podejmowane cyklicznie.

Na terenie miasta Lubonia w okresie od maja do  października 2016 roku odbyły się 42  dodatkowe służby prewencyjne w zakresie podejmowania interwencji, w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13,14 i 15 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Służby pełnione były w patrolach łączonych, w skład których wchodził funkcjonariusz Komisariatu Policji i funkcjonariusz Straży Miejskiej w Luboniu. Czas pełnienia jednego patrolu wynosił 8 godzin.

W danym okresie  przeprowadzono 99 interwencji, z czego 57 dotyczyło naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Skontrolowano aż  694 miejsc zagrożonych, pouczono 110 osób, a względem 4 skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Zatrzymano dwie osoby poszukiwane, a jedną skierowano do izby wytrzeźwień.

Stwierdzono 6 przypadków spożywania alkoholu na terenie rekreacyjnym przeznaczonym dla dzieci i młodzieży, 4 na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo – wychowawczych, 1 w środkach komunikacji miejskiej i aż 130 na ulicach, placach i w parkach.

Podejmowane działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w mieście. Niestety nadal jest sporo miejsc, gdzie w okresie letnim dochodzi do spożywania alkoholu i  zakłócania porządku. Jeśli znają Państwo miejsca, które funkcjonariusze powinni również skontrolować w przyszłorocznych patrolach, proszę o kontakt.

Michał Szwacki