„DOPALACZ – ŻYCIA ZNIEWALACZ!“ Zaproszenie na debatę

23 października 2015 roku w godz. 17.00-19.00 w Ośrodku Kultury w Luboniu odbędzie się debata poświęcona tematyce dopalaczy pod hasłem „Dopalacz – życia zniewalacz!“

Spotkanie przeprowadzone będzie w oparciu o informacyjną ankietę, którą wypełniać będą uczniowie klas 2 i 3 w gimnazjach w naszym mieście oraz otwierać będzie cykl działań, w które włączone zostaną oba lubońskie gimnazja. Debata ma z założenia charakter edukacyjno-profilaktyczny – stanowi platformę do wymiany myśli i poglądów, zadawania pytań oraz dyskutowania wątpliwości. Pragniemy doprowadzić do spotkania młodzieży, rodziców oraz nauczycieli ze specjalistami – zweryfikować poziom aktualnej wiedzy, wsłuchać się w potrzeby różnych grup osób i doprowadzić do konfrontacji różnych punktów widzenia. W planie debaty:

 • analiza danych wynikających z badań ankietowych przeprowadzonych w obu gimnazach;
 • refleksja nad definicją dopalaczy, ich dostepnością oraz powszechnością,
 • próba sformułowania odpowiedzi na pytanie o genezę problemu oraz jego zasięg,
 • dyskusja o symptomach, czynnikach ryzyka oraz sygnałach, które powinny niepokoić,
 • wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób zapobiegać zjawisku rozprzestrzeniania się dopalaczy,
 • informacje o tym, gdzie szukać wsparcia kiedy rozpoznajemy problem w najbliższym otoczeniu,
 • studium przypadku wykonane przez specjalistę z zakresu terapii uzależnień wraz z komentarzem. plakat debata

Wśród zaproszonych gości:

 • Marek Goworek – z  wykształcenia pedagog, specjalista terapii uzależnień, profilaktyk od 10 lat pracującym z ludźmi uzależnionymi, studentami, pracownikami socjalnymi, pedagogami, psychologami. Jest osobą, która przeszła własny proces terapii.  W swojej pracy naukowej badał takie zagadnienia jak oczekiwania pacjentów będących na terapii wobec rodziny oraz realizacje funkcji socjalizacyjno- wychowawczej przez rodziców osób uzależnionych od narkotyków. Jest członkiem stowarzyszenia Monar. Jego praca jest poddana superwizji osoby akredytowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Krzysztof Kaźmierowski – specjalista psychoterapii uzależnień, rekomendowany przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie trener profilaktyki uzależnień – od kilku lat koordynuje Program „FreD goes net” w Poznaniu, w ramach którego pracuje z młodymi osobami szkodliwie eksperymentującymi z narkotykami, często już „przyłapanymi” na posiadaniu nielegalnych środków psychoaktywnych; pracuje w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Poznaniu, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od substancji oraz czynności, zagrożonych uzależnieniami oraz dla członków ich rodzin; prowadzi własną Pracownię Psychoterapii i Psychoedukacji Uzależnień w ramach której prowadzi działania psychedukacyjne
 • Paulina Pietrzak – psycholog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (numer certyfikatu 1286). Od ośmiu lat pracuję w zawodzie, obecnie w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia na Osiedlu Zwycięstwa 108 w Poznaniu oraz w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych od narkotyków w Luboniu. Prowadzi programy profilaktyczne i edukacyjne oraz psychoterapię indywidualną i grupową osób uzależnionych, dorosłych dzieci z rodzin z problemem uzależnienia oraz współuzależnionych.
 • Artur Sokołowski – psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Absolwent psychologii – specjalizacja kliniczna – na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył 4-letni etap szkolenia merytorycznego w psychoterapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie. Powołany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu na biegłego w zakresie problematyki narkotykowej. Współpracował z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Uniwersytetem SWPS w Poznaniu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz w prowadzeniu szkoleń i warsztatów psychologicznych. Od wielu lat związany z Poradnią Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień „Monar” w Poznaniu. Prowadzi także prywatną praktykę psychoterapeutyczną.