Co działa, a co nie działa w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej ? – warsztaty dla nauczycieli.

IMG_9882 (Kopiowanie) IMG_9883 (Kopiowanie) IMG_9887 (Kopiowanie)

Co działa, a co nie działa w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej ? – warsztaty dla nauczycieli.

W środę 22 lutego br. w auli Gimnazjum nr 2 odbyły się warsztaty ,,Przemoc rówieśnicza – jak przeciwdziałać?” zorganizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Spotkanie było elementem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 w mieście Luboń, w warsztatach uczestniczyło ponad stu nauczycieli z wszystkich lubońskich szkół oraz przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prelegenta i gości przywitał zastępca Burmistrza Mateusz Mikołajczak. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Jacek Pyżalski – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (UAM, 2012; doktorat nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – UŁ, 2002), profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu (UAM w Poznaniu) oraz jest adiunktem w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy,  mediator sądowy. Jego zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży.