Nowe programy uchwalone

Nowe programy uchwalone Rada Miasta w styczniu uchwaliła dwa programy w oparciu o które, działają Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy. Program Przeciwdziałania Przemocy jest programem wieloletnim i obejmuje lata od 2017 do 2020 roku....