„Rodzinne Boiska”

Szanowni Mieszkańcy, od 4 listopada 2019 r. rusza program. Program jest realizowany w ramach Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Luboń i  jest finansowany z budżetu miasta, w całości ze środków pozyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów...