Aktualności GKRPA

I. Przypominamy Państwu, że od października istnieje grupa wsparcia dla kobiet uzależnionych i współuzależnionych. Spotkania odbywają się we wtorki  w godzinach 16. 00-19:00. Grupa ma charakter otwarty.  Prowadzącym jest p. Marek Gaworek – pedagog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, wykładowca akademicki, kierownik ds. merytorycznych ośrodka dla osób uzależnionych.
II. W listopadzie ruszyła II edycja programu korekcyjno – edukacyjnego Siłacz opartego na modelu Duluth. Jest to program skierowany do mężczyzn, którzy chcą odbudować relacje z bliskimi i otoczeniem w oparciu o wzajemny szacunek i tolerancję, bez używania przemocy. Program realizowany jest w formie cotygodniowych, sobotnich spotkań w godz 9.00 – 12.00.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 501 190 920.